0975.15.15.15 Hotline
info@thuocthuysannammy.vn Email liên hệ
» » » Nhóm men vi sinh & cấp cứu đặc trị

Nhóm men vi sinh & cấp cứu đặc trị

KALI 68
KALI 68

KHOÁNG KALI ĐẶC BIỆT CHẶN ĐỨNG CONG THÂN, ĐỤC CƠ

YUCCA VS 90
YUCCA VS 90

CHUYÊN GIA HẤP THU KHÍ ĐỘC - LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG AO NUÔI

AQUALUM
AQUALUM

CHUYÊN GIA HẠ PHÈN

NO2
NO2

CHUYÊN GIA XỬ LÝ KHÍ ĐỘC NO2, H2S, NH3

N-80
N-80

CHẶN ĐỨNG CONG THÂN - CO CƠ - ĐỤC CƠ

SDK 999
SDK 999

THẢO DƯỢC CHẶN ĐỨNG TEO GAN - TRỐNG RUỘT

BZT XỬ LÝ NƯỚC
BZT XỬ LÝ NƯỚC

LÀM SẠCH NƯỚC - CẮT TẢO ĐỘC

AQUA 99
AQUA 99

CHUYÊN GIA CẮT TẢO XANH BẰNG VI SINH

US 300
US 300

CHUYÊN GIA CẮT TẢO ĐỎ BẰNG VI SINH

VI SINH MỸ
VI SINH MỸ

LÀM SẠCH ĐÁY AO, SẠCH NƯỚC  HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NH3, NO2, H2S

Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng