0975.15.15.15 Hotline
info@thuocthuysannammy.vn Email liên hệ
» » » Nhóm xử lý môi trường

Nhóm xử lý môi trường

US - BIOZYME(xử lý nước - cắt tảo)
US - BIOZYME(xử lý nước - cắt tảo)

tẩy sạch đáy ao nhanh chóng, tạo thức ăn tự nhiên

ANTI VOS 90
ANTI VOS 90

Diệt khuẩn, nấm gây bệnh trên tôm, cá.

YUCCA VS
YUCCA VS

Hấp thụ khí độc, cấp cứu tôm nổi đầu, tẩy sạch đáy ao.

Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng