0975.15.15.15 Hotline
info@thuocthuysannammy.vn Email liên hệ
» » Dinh dưỡng thủy sản

Dinh dưỡng thủy sản

Nuôi Tôm thời công nghệ

Nuôi Tôm thời công nghệ

Ngành tôm nuôi nở rộ ở nhiều quốc gia trên thế giới với những quy mô khác nhau, tuy nhiên công nghệ lại là yếu tố quyết định năng suất, chất lượng tôm. Dưới đây là một số mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ điển hình.


Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng