0975.15.15.15 Hotline
info@thuocthuysannammy.vn Email liên hệ
» » Kỹ thuật nuôi tôm

Kỹ thuật nuôi tôm

Quy trình nuôi tôm bằng Vi Sinh

Quy trình nuôi tôm bằng Vi Sinh

Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng bền vững, phòng ngừa dịch bệnh phổ biến trên tôm thẻ chân trắng như teo gan, bệnh phân trắng, hội chứng chết sớm EMS, bệnh vi bào tử trùng EHP...


Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng