THƯ VIỆN ẢNH
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ 1 :  

 
Hỗ trợ 2 :  

 

Tên sản phẩm: Đặc Trị Phân Trắng

- Glutamic acid

32.000mg

- Acid lactic

10.000mg

- Axid Folic

50.000mg

- Sillicic Acid

42.000mg

- Amonium formate

10.000mg

- Propionic acid

15.000mg

- Formic acid

8.000mg

- Chất đệm vừa đủ

1kg

 

 

- Đặt trị bệnh phân trắng, phân lỏng, phân đức khúc trên tôm sú, tôm thẻ chân trắng 

- Tẩy sạch nguyên sinh đông vật gây ra bênh phân trắng trên tôm.

- Ngăn ngừa hiệu quả hiện tượng tôm chậm lớn do nguyên sinh động vật hút chất dinh dưỡng của tôm.