THƯ VIỆN ẢNH
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ 1 :  

 
Hỗ trợ 2 :  

 

Tên sản phẩm: Khoáng Đặc Trị Cong Thân Đục Cơ

- Calci diacidphophate

500g

- Magie diacidphosphate

200g

- Cobalt diacidphosphate

20g

- Vitamin B2

2.000UL

- Vitamin B1

2.000UL

- Vitamin B6

2.000UL

- Vitamin A

2.000UL

- Dung môi (popysorbate 80) vừa đủ

1L

 

 

- Đặt trị bệnh cong thân co cơ, đục thân trên tôm thẻ, tôm sú do thiếu một số khoáng vi lượng cần thiết.

- Giúp cân bằng lượng khoáng cần thiết cho tôm thẻ, tôm sú giúp tôm lột vỏ đồng đều, cứng vỏ nhanh, chắc thịt, vỏ bóng đẹp.

- Cải thiệt tình trạng tôm khó lột (tôm bị hai da), tôm bị da thiết, tôm bị xanh da trời (xanh Nha Trang), tôm mỏng vỏ.

- Đặt biệt bổ sung Khoáng Đặc Trị Cong Thân Đục Cơ cho tôm thẻ sẽ ngăn chặn tình trạng tôm bi cong thân, co cơ , đục thân.

Khoáng Đặc Trị Cong Thân Đục Cơ hiệu quả cho các vùng nuôi nước mặn, nước lợ và cả nước ngọt.