Tên sản phẩm: Men Tiêu Hóa
THÀNH PHẦN

- Lactobacillus acidophilus(min)

0.5x10^9cfu

- Lactobacillus sp (min)

0.5x10^9cfu

- Bacillus subtilis (min)

0.1x10^8cfu

- Bacillus megaterium(min)

0.5x10^7cfu

- Lactobacillus case (min)

0.4x10^7cfu

- Lactobacillus rhamnnaosus (min)

0.4x10^7cfu

- Protease (min)

4.900UL

- Lipase (min)

1.300UL

- Amylase (min)

4.000UL

- Cellulase (min)

1.500UL

 

 

 

CÔNG DỤNG

* Là sự kết hợp độc đáo giữa nhóm vi sinh đậm đặt + vi khuẩn đậm đặc + nhóm enzyme phân giải giúp phát triển và cân băng hệ sinh vật có lợi cho đường ruột

* Bổ xung Men Tiêu Hóa thường xuyên cho tôm sẽ ưu thế hơn so với các sản phẩm khác

- Chặn đứng nguyên nhân do vi khuẩn, tảo lam, tảo roi đỏ, các nhóm nguyên sinh động vật gregarine gây bênh phân trắng phân lỏng, phân đức khúc.

- Bảo vệ tôm đến 2 lần, trong đường ruột thi vi sinh đóng vai trò hổ trợ tiêu hóa, khi ra ngoài môi trường thi sinh trưởng theo cấp số nhân, tạo ra môi trường toàn vi sinh vật có lợi, là giải pháp tốt cho hệ sinh thái ao nuôi.

- Nông đường ruột to hơn giúp tôm mau lớn, giảm hệ sô thức ăn..

- Bổ xung 1 hệ vi sinh vật đậm đặc có lợi cho tôm từ đó ức chế sự phát triển của virut, vi khuẩn gây bênh trên tôm: đốm trắng, đầu vàng.

- Hạn chế bênh hoại tử gan, tôm chết không rõ nguyên nhân.

 
THƯ VIỆN ẢNH
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ 1 :  

 
Hỗ trợ 2 :