Tên sản phẩm: Vi Sinh Cắt Tảo Xanh
THÀNH PHẦN

Trong 1kg có chứa:

- Pseudomonas spp

10^9 CFU

- Clostridium spp

10^9 CFU

- Atozobacterium sp

10^8 CFU

- Thiobacillus sp

10^8 CFU

- Chất mang vừa đủ

1.000g

 

 

CÔNG DỤNG

- Tẩy sạch đáy áo, tạo màu nước đẹp, ổn định trong môi trường ao nuôi.

- Quản lý mật độ tảo trong ao nuôi. ổn định pH.

- Đặc biệt cắt tảo xanh trong ao nuôi một cách hiệu quả, an toàn.

 
THƯ VIỆN ẢNH
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ 1 :  

 
Hỗ trợ 2 :