Tên sản phẩm: Vi Sinh Khử NO2 Dạng Nước
THÀNH PHẦN

Trong 1L sản phẩm

- Bacillus subtilis

1,5x10^10 CFU

- Bacillus licheniformis

2x10^10 CFU

- Lactobacillus plantarum

1.0x 10^8 CFU

- Lactobacillus acidophylus

1.0x 10^8 CFU

- Saccharomyces cerevisiae

0.9x 10^8 CFU

- Dung môi vừa đủ

1 lít

 

CÔNG DỤNG
- Phân hủy các chất hửu cơ một cách nhanh chóng, tẩy sạch đáy ao.

- Loại trừ hàm lượng khí độc NH3, NO2, H2S, metan trong ao nuôi ngay lập tức.

- Sử dụng Vi Sinh Khử NO2 Dạng Nước sẽ tạo môi trường ao nuôi một hệ sinh vật có lợi khống chế vi rut gây bênh gan, đốm trắng, đầu vàng.

- Dùng Vi Sinh Khử NO2 Dạng Nước hiệu quả cao đối với những ao nuôi nằm trong vùng dịch bênh ngăn ngừa bệnh lây lan sang ao khác.

 
THƯ VIỆN ẢNH
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ 1 :  

 
Hỗ trợ 2 :