THƯ VIỆN ẢNH
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ 1 :  

 
Hỗ trợ 2 :  

 

Tên sản phẩm: Vi Sinh Khử NO2 Dạng Nước

Trong 1L sản phẩm

- Bacillus subtilis

1,5x10^10 CFU

- Bacillus licheniformis

2x10^10 CFU

- Lactobacillus plantarum

1.0x 10^8 CFU

- Lactobacillus acidophylus

1.0x 10^8 CFU

- Saccharomyces cerevisiae

0.9x 10^8 CFU

- Dung môi vừa đủ

1 lít

 

- Phân hủy các chất hửu cơ một cách nhanh chóng, tẩy sạch đáy ao.

- Loại trừ hàm lượng khí độc NH3, NO2, H2S, metan trong ao nuôi ngay lập tức.

- Sử dụng Vi Sinh Khử NO2 Dạng Nước sẽ tạo môi trường ao nuôi một hệ sinh vật có lợi khống chế vi rut gây bênh gan, đốm trắng, đầu vàng.

- Dùng Vi Sinh Khử NO2 Dạng Nước hiệu quả cao đối với những ao nuôi nằm trong vùng dịch bênh ngăn ngừa bệnh lây lan sang ao khác.