Tên sản phẩm: Vi Sinh Xử Lý Đáy
THÀNH PHẦN

Trong 1kg có chứa:

- Bacillus subtilis

10^11 CFU

- Lactobacter acidophilus

10^11 CFU

- Nitrobacter

10^11 CFU

- Nitrosomonas sp

10^11 CFU

- Chất mang vừa đủ

1kg

 

CÔNG DỤNG
Công Dụng: 

- Chủng vi sinh đậm đặc sẽ phân hủy các chất bài tiết, thức ăn dư thừa, mùn bã hửu cơ, màng chất béo, làm môi trường ao nuôi luôn sạch.

- Dòng nitro đặc hiệu làm giảm ngay hàm lượng khí độc NH3, NO2, giảm mùi hôi, khí độc trong ao nuôi.

- Bổ xung Vi Sinh Xử Lý Đáy định kỳ tạo môi trường ao nuôi luôn ổn định về pH, màu nước luôn đẹp, tạo nên môi trường sinh thái cho ao nuôi.

- Ức chế vi sinh vật gây bệnh, từ đó giảm thiểu rủi ro dịch bệnh xảy ra. Ức chế sự phát triển của tảo, tạo màu nước đẹp trong suốt quá trình nuôi.

 
THƯ VIỆN ẢNH
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ 1 :  

 
Hỗ trợ 2 :