THƯ VIỆN ẢNH
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ 1 :  

 
Hỗ trợ 2 :  

 

EDTA 100

GIẢI ĐỘC NƯỚC, KHỬ KIM LOẠI NẶNG
GIẢM SỐC CHO TÔM KHI SỬ DỤNG KIM LOẠI NẶNG

- Sodium Thiosulfate...............................12%

- Sodium Laurylether Sulfate..................10%
- Acid citric..............................................10%
- Ethylene Diamine Tetra Acetic acid......10%


- Khử các kim loại nặng tồn lưu trong ao nuôi giúp tôm lột xác dễ dàng.

- Giảm độ nhờ, váng bọt trong ao nuôi, tiêu hủy các độc tố của tảo.

- Phân giải độc tố do sử dụng hóa chất, chống sốc khi môi trường thay đổi.

- Ổn định pH trong ao nuôi.

- Giải độc nước, khử kim loại nặng: dùng 1kg EDTA 100/2.000m^3 nước.

- Giảm sốc cho tôm khi sử dụng hóa chất: dúng 1kg EDTA 100/1.500m^3 nước

- Đậy kín sản phẩm, để nơi khô ráo thoáng mát.
- Tránh xa tầm tay trẻ em, không tiếp xúc trực tiếp.