THƯ VIỆN ẢNH
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ 1 :  

 
Hỗ trợ 2 :  

 

KHOÁNG MẶN
KHOÁNG ĐA LƯỢNG, VI LƯỢNG
DÙNG CHO NUÔI TÔM THẺ, TÔM SÚ CÓ ĐỘ MẶN THẤP
- Magnessium (MgSO4)   32-33%
- Iodine (KI)                     5-6%
- Sodium (NaCl)               9-10%
- Copper (CuSO4)            3-4%
- Calcium (CaHPO4)        12-13%
- Potassium(KI)                 5-7%
- Iron (FeSO4)                   9-10%
- ZinC (ZnCl)                    10-11%
- P(P2O5)                          5-6%
- Dextrose vừa đủ              100%
- Bổ sung khoang Đa lượng, Vi lượng càn thiết cho tôm thẻ, tôm sú nuôi vùng có độ mặn thấp.
- Khoáng mặn này làm chất dẫn cho tôm hấp thu khoáng tốt hơn khi nuôi trong vùng có độ mặn thấp.
- Bổ sung khoáng mặn thiết yếu cho tôm. Giúp tôm khỏe mạnh, ăn nhiều mau lớn.
- Chống hiện tượng tôm mềm vỏ, khó lột xác không đồng đều, do độ mặn thấp
- Cung cấp khoáng chất tức thời cho tôm, giúp tôm cứng vỏ nhanh sau 2-3 giờ sử dụng.
- Đặc biệt chống cong thân, co cơ trên tôm thẻ chân trắng do độ mặn thấp.
* Độ mặn dưới 8‰ Bổ sung thường xuyên: 2-3kg/1.000m 3 nước (mật độ 80con/m 2 ). Định kỳ 4-5 ngày/lần.
* Độ mặn trên 8‰ Bổ sung thường xuyên: 1-2kg/1.000m 3 nước (mật độ 80con/m 2 ). Định kỳ 5-7 ngày/lần.

Nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp