THƯ VIỆN ẢNH
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ 1 :  

 
Hỗ trợ 2 :  

 

O 2

CHUYÊN GIA PHÂN HỦY KHÍ ĐỘC NO2, H2S

Rhodococcus chlorophenolicus...........1x107cfu

Rhodobacter capsulatus......................1x107cfu

Chất mang vừa đủ................................1kg

- Là sản phẩm tốt nhất gồm những chủng vi sinh chuyên dùng để hấp thu khí độc NO2 và H2S.

- Khắc phục tình trạng hồng mang, tím mang, tôm khó lột do hàm lượng khí độc NOvà H2S gây ra.

- Phân hủy thức ăn thừa, phân tôm cá, làm sạch đáy ao.

- Tạo thêm nguồn vi sinh có lợi cho ao nuôi.

- Phân hủy ngay khí độc: 1,2kg/2.000-3.000m3 nước. Nếu khí độc cao trên mức 5 dùng 2 ngày liên tục.

- Định kỳ 1,2kg/3.000-4.000m3 nước, định kỳ 5-7 ngày/lần.

- Để tăng hiệu quả, sử dụng Super Rodo ngày hôm trước khi xử lý O2

- Nên rải Oxy gen để đẩy nhanh hiệu quả sử dụng.

Nơi khô thoáng, tránh ánh nắng, không chạm trực tiếp vào da tay, tránh xa tầm tay trẻ em