THƯ VIỆN ẢNH
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ 1 :  

 
Hỗ trợ 2 :  

 

V809

TẨY SẠCH 100% KÝ SINH TRÙNG GÂY BỆNH PHÂN TRẮNG

- Mannan Oligosaccharides…5.400mg
- Betain (min)........................4.500mg                
- Cystine (min).......................200mg
- Nicotinic acid (min)............4.300mg
- Isoleucine (min)..................2.500mg
- Arpartic acid (min).............5.000mg
- Leucine (min).....................6.000mg
- Threonine (min)..................5.000mg
- Tyrosine (min)....................1.000mg
- Serine (min)........................2.000mg
- Phenylalanine (min)............4.200mg
- Glutamic acid (min)............5.000mg
- Vitamin B1 (min)................3.000mg
- Proline (min).......................9.500mg
- Vitamin B6 (min)..............1.200mg
- Glycine (min).....................7.000mg
- Vitamin B12 (1%) (min)…2.500mg
- Propylene glycol vừa đủ …1lít.

- Tẩy sạch 100% ký sinh trùng, nguyên sinh (Gregarine) động gây ra bệnh phân trắng trên tôm.

- Ngăn ngừa và chặn đứng hiện tượng phân trắng, phân lỏng, phân đứt khúc trên tôm sú, tôm thẻ chân trắng do ký sinh trùng gây ra.

- Ngăn ngừa hiệu quả hiện tượng tôm chậm lớn do kí sinh trùng hút chất dinh dưỡng của tôm (Nguyên nhân gây tôm còi, chậm lớn).

- Rất hiệu quả đối với vùng nuôi có thời tiết khắc nghiệt nóng quá hay lạnh quá.

- Bổ sung định kỳ: 10 - 12 ml/kg thức ăn, cho ăn 4 cữ/ngày. Cho ăn liên tục 3 ngày. Định kỳ 10 ngày cho ăn 1 đợt.

- Tẩy sạch ký sinh trùng: 15 - 20 ml/kg thức ăn, cho ăn 4 cữ/ngày. Cho ăn liên tục 4 ngày.

- Đậy kín sản phẩm, để nơi khô ráo thoáng mát.

- Tránh xa tầm tay trẻ em, không tiếp xúc trực tiếp.