THƯ VIỆN ẢNH
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ 1 :  

 
Hỗ trợ 2 :  

 

Tuyển dụng
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NGÀY 07-03-2018

Công ty Thuốc thuỷ sản Nam Mỹ cần tuyển 2 nhân viên thị trường, 2 nhân viên phòng lab làm việc tại các tỉnh miền tây và 2 nhân viên lab làm việc tại tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên 

Xem thêm→
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NGÀY 05-10-1017

Công ty thuốc thuỷ sản Nam Mỹ cần tuyển 2 nhân viên phòng lab tại Bến Tre

Xem thêm→
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 25/03/2017

Công ty thuốc thủy sản Nam Mỹ cần tuyển 3 nhân viên thị trường, 4 nhân viên lab làm việc tại các tỉnh miền Tây

Xem thêm→
TUYÊN DỤNG NHÂN SỰ 19/01/2017

Cần tuyển 1 người nữ kế toán làm việc ở Ninh Thuận và 4 nhân viên thị trường làm việc các tỉnh miền tây.

Xem thêm→
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (18/10/2016)

Cần tuyển gấp 3 nam, 3 nữ làm việc ở các tỉnh miền tây.

Xem thêm→
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 7/7/2016

Cần tuyển 5 nhân viên nam thị trường làm việc ở Hà Tĩnh, Nghệ An, 3 nhân viên nam thị trường làm việc ở Khánh Hòa, Phú Yên, 3 nhân viên nam thị trường làm việc ở Tiền Giang, Bến Tre.

Xem thêm→