0913 078 556 Hotline
nammyhcm2010@gmail.com Email liên hệ
» » » Nhóm Đặc Trị Dùng Cho Ăn

Nhóm Đặc Trị Dùng Cho Ăn

G171
G171

SẢN PHẨM 2 TRONG 1: CHỐNG TEO GAN + TRỐNG RUỘT

G9
G9

BỘ ĐÔI XỬ LÝ KÝ SINH TRÙNG, EHP GÂY RA PHÂN TRẮNG VÀ TÔM CHẬM LỚN, HIỆU QUẢ SAU 48H SỬ DỤNG.

G8
G8

BỘ ĐÔI XỬ LÝ TEO GAN, TRẮNG GAN, TRỐNG RUỘT, TẤP MÉ, TÔM RỚT LAI RAI, HIỆU QUẢ SAU 48H SỬ DỤNG

V9
V9

BỘ ĐÔI XỬ LÝ KÝ SINH TRÙNG, EHP GÂY RA PHÂN TRẮNG VÀ TÔM CHẬM LỚN, HIỆU QUẢ SAU 48H SỬ DỤNG

V8
V8

BỘ ĐÔI XỬ LÝ TEO GAN, TRẮNG GAN, TRỐNG RUỘT, TẤP MÉ, TÔM RỚT LAI RAI, HIỆU QUẢ SAU 48H SỬ DỤNG

S600
S600

SẢN PHẨM  XỬ LÝ PHÂN TRẮNG 100% SAU 72H

CPS 800
CPS 800

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CHO CONG THÂN-CO CƠ-ĐỤC THÂN TRÊN TÔM

SELEN
SELEN

HỖN HỢP KHOÁNG, SELEN CHUYÊN DÙNG HỖ TRỢ CONG THÂN -CO CƠ - ĐỤC THÂN

SDK – 999
SDK – 999

SẢN PHẨM 2 TRONG 1 HỖ TRỢ XỬ LÝ TEO GAN, TRỐNG RUỘT

Y - 8
Y - 8

XỬ LÝ KÝ SINH TRÙNG TRONG TÔM

SKA – 800
SKA – 800

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CHO CONG THÂN - CO CƠ- ĐỤC THÂN

QT - 555
QT - 555

XỬ LÝ TEO GAN - TRỐNG RUỘT TRÊN TÔM

Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng
facebook
email