0975.15.15.15 Hotline
info@thuocthuysannammy.vn Email liên hệ
» » » Nhóm đặc trị dùng cho ăn

Nhóm đặc trị dùng cho ăn

SKA 800
SKA 800

ĐẶC TRỊ CONG THÂN - CO CƠ - ĐỤC CƠ

QT - 555
QT - 555

BỘ ĐÔI CHẶN ĐỨNG TEO GAN - TRỐNG RUỘT

TOP - 39
TOP - 39

BỘ ĐÔI CHẶN ĐỨNG TEO GAN - TRỐNG RUỘT

F - 707
F - 707

KHÔNG LO BỆNH PHÂN TRẮNG, PHÂN LỎNG

H - 7
H - 7

TIÊU DIỆT PHÂN TRẮNG NGAY LẬP TỨC

Y - 8
Y - 8

 TẨY SẠCH KÝ SINH TRÙNG GÂY BỆNH PHÂN TRẮNG

Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng