0975.15.15.15 Hotline
nammyhcm2010@gmail.com Email liên hệ
» » » Nhóm Men Vi Sinh Cần Thiết

Nhóm Men Vi Sinh Cần Thiết

BK BAC
BK BAC

SẢN PHẨM VI SINH CHUYÊN CHUYỂN ĐỔI MÀU NƯỚC – SẠCH ĐÁY AO

Pro Pond 24h
Pro Pond 24h

CHẾ PHẨM SINH HỌC - CHUYÊN DÙNG XỬ LÝ TẢO ĐỎ

HBO POND
HBO POND

VI SINH 5IN1: CẮT CÁC LOẠI TẢO ĐỘC: TẢO LAM, TẢO ĐỎ, TẢO MẮT, TẢO GIÁP… CHUYỂN MÀU NƯỚC ĐỎ, ĐEN, XANH SANG MÀU TRÀ - SẠCH ĐÁY, SẠCH NƯỚC - XỬ LÝ KHÍ ĐỘC NH3, NO2, H2S - ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG AO NUÔI.

BZT 2IN1
BZT 2IN1

VI SINH 2 TRONG 1: LÀM SẠCH ĐÁY AO – SẠCH NƯỚC

G-2020 4IN1
G-2020 4IN1

CHUYÊN XỬ LÝ ĐÁY, XỬ LÝ NƯỚC, XỬ LÝ NO2, CHUYỂN MÀU NƯỚC SAU 48H

NO2
NO2

CHUYÊN XỬ LÝ NO2

BIOBAC
BIOBAC

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CẮT TẢO XANH

GREEN
GREEN

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG HỖ TRỢ GÂY MÀU  XANH

PRO–F
PRO–F

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG PHÂN HỦY LÁP LÁP, TẢO  SỢI, TẢO MẮT, TẢO GIÁP, NHỚT BẠT

A39
A39

VI SINH XỬ LÝ PHÈN

PRO AQUA BZT
PRO AQUA BZT

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG LÀM SẠCH ĐÁY AO - ỔN ĐỊNH MÀU NƯỚC

BZT 454
BZT 454

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG LÀM SẠCH NƯỚC AO - ỔN ĐỊNH MÀU NƯỚC-GIẢM KHÍ ĐỘC

Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng
facebook
email