0975.15.15.15 Hotline
nammyhcm2010@gmail.com Email liên hệ
» » » Nhóm Xử Lý Môi Trường 2

Nhóm Xử Lý Môi Trường 2

VENZA
VENZA

GIẢI ĐỘC, KHỬ  ĐỘC TỐ, KIM LOẠI NẶNG, GIẢM ĐỘ NHỚT VÁNG BỌT, DỄ LỘT XÁC

UPAK BKC
UPAK BKC

DIỆT KHUẨN MÔI TRƯỜNG AO NUÔI, QUẢN LÝ TẢO, CẮT TẢO

PAK DINE 99
PAK DINE 99

TIÊU DIỆT NGAY LẬP TỨC CÁC LOẠI VIRUS, VI KHUẨN, NGĂN NGỪA BỆNH ĐỐM TRẮNG, ĐẦU VÀNG

K-680
K-680

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG: TẠO THỨC ĂN TỰ NHIÊN, TẠO TRÙN CHỈ, ỐC GẠO- XỬ LÝ CONG THÂN-CO CƠ-ĐỤC THÂN

EDTA 100
EDTA 100

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG GIẢI ĐỘC NƯỚC, KHỬ KIM LOẠI NẶNG, DỄ LỘT XÁC

CLEAN 99
CLEAN 99

TIÊU DIỆT TẤT CẢ CÁC LOẠI VI KHUẨN GÂY BỆNH: TEO GAN,  PHÂN TRẮNG,  TRỐNG RUỘT,  VI BÀO TỬ TRÙNG.

VIKON 09
VIKON 09

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG DIỆT CÁC LOẠI VI KHUẨN TRONG AO NUÔI

Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng
facebook
email