0975.15.15.15 Hotline
nammyhcm2010@gmail.com Email liên hệ
» » » Nhóm Xử Lý Môi Trường

Nhóm Xử Lý Môi Trường

VINA C TẠT
VINA C TẠT

CHUYÊN DÙNG CHỐNG SỐC – GIẢM STRESS

VIKON 09
VIKON 09

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG DIỆT CÁC LOẠI VI KHUẨN TRONG AO NUÔI

UPAK BKC
UPAK BKC

DIỆT KHUẨN MÔI TRƯỜNG AO NUÔI , QUẢN LÝ TẢO, CẮT TẢO

EDTA 100
EDTA 100

GIẢI ĐỘC NƯỚC, KHỬ KIM LOẠI NẶNG, GIÚP DỄ LỘT XÁC

TOXIN 99
TOXIN 99

GIẢI ĐỘC NƯỚC, KHỬ  ĐỘC TỐ, KIM LOẠI NĂNG, DƯ LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU, GIẢM ĐỘ NHỚT VÁNG BỌT

DINE 99
DINE 99

DIỆT KHUẨN GAN TỤY, PHÂN TRẮNG, VI TRÙNG BÀO TỬ, NẤM KÝ SINH TRÙNG VÀ BÀO TỬ CỦA CHÚNG

K-680
K-680

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG: 

TẠO THỨC ĂN TỰ NHIÊN, TẠO TRÙN CHỈ, ỐC GẠO- XỬ LÝ CONG THÂN-CO CƠ-ĐỤC THÂN

Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng
facebook
email