0913 078 556 Hotline
nammyhcm2010@gmail.com Email liên hệ
» » » Nhóm Diệt Khuẩn Xử Lý Môi Trường

Nhóm Diệt Khuẩn Xử Lý Môi Trường

KIT ZOO
KIT ZOO

5 trong 1 Chuyên xử lý:NẤM ĐỒNG TIỀN, NẤM CHÂN CHÓ, HAI MẢNH VỎ (HẾN, CHEM CHÉP, HÀU CHỈ),XỬ LÝ RONG, RÊU, NHỚT BẠT, XỬ LÝ TẢO XANH, TẢO ĐỘC, KÝ SINH TRÙNG TRONG AO

AL KILL
AL KILL

CHUYÊN XỬ LÝ ĐỐM ĐEN, TEO GAN, PHÂN TRẮNG

UPAK BKC
UPAK BKC

DIỆT KHUẨN MÔI TRƯỜNG AO NUÔI , QUẢN LÝ TẢO, CẮT TẢO

Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng
facebook
email