0975.15.15.15 Hotline
nammyhcm2010@gmail.com Email liên hệ
» » Line Smart

Line Smart

GD1800
GD1800

BỘ ĐÔI: GIẢI ĐỘC KHÁNG SINH SAU 48H

GD1900
GD1900

BỘ ĐÔI: GIẢI ĐỘC KHÁNG SINH SAU 48H

ONE DAY
ONE DAY

HỖN HỢP VI SINH, ENZYME: XỬ LÝ NHỚT, CẮT TẢO, SẠCH NƯỚC

MEN VS68
MEN VS68

VI SINH XỬ LÝ NƯỚC VÀ ĐÁY, GÂY MÀU NƯỚC

CaP
CaP

CHẶN ĐỨNG CONG THÂN, ĐỤC CƠ, TRẮNG LƯNG

GLUCAN–B12
GLUCAN–B12

TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG - TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH

SUPER REMIX
SUPER REMIX

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CHO CONG THÂN-CO CƠ-ĐỤC THÂN

BZT 99 AO BẠT
BZT 99 AO BẠT

CHUYÊN DÙNG PHÂN HỦY CHẤT HỮU CƠ LÀM SẠCH NƯỚC AO BẠT

G171
G171

SẢN PHẨM 2 TRONG 1: CHỐNG TEO GAN + TRỐNG RUỘT

V805 (new)
V805 (new)

SẢN PHẨM HỖ TRỢ : XỬ LÝ TEO GAN – TRỐNG RUỘT

C301 Pro
C301 Pro

SẢN PHẨM  XỬ LÝ PHÂN LỎNG PHÂN TRẮNG SAU 72H

ANION
ANION

HỖ TRỢ XỬ LÝ VỀ HOẠI TỬ CƠ, HỒNG THÂN

BK BAC
BK BAC

SẢN PHẨM VI SINH CHUYÊN CHUYỂN ĐỔI MÀU NƯỚC – SẠCH ĐÁY AO

Pro Pond 24h
Pro Pond 24h

CHẾ PHẨM SINH HỌC - CHUYÊN DÙNG XỬ LÝ TẢO ĐỎ

HBO POND
HBO POND

VI SINH 5IN1: CẮT CÁC LOẠI TẢO ĐỘC: TẢO LAM, TẢO ĐỎ, TẢO MẮT, TẢO GIÁP… CHUYỂN MÀU NƯỚC ĐỎ, ĐEN, XANH SANG MÀU TRÀ - SẠCH ĐÁY, SẠCH NƯỚC - XỬ LÝ KHÍ ĐỘC NH3, NO2, H2S - ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG AO NUÔI.

BZT 2IN1
BZT 2IN1

VI SINH 2 TRONG 1: LÀM SẠCH ĐÁY AO – SẠCH NƯỚC

K 171
K 171

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG HỖ TRỢ CONG THÂN-CO CƠ-ĐỤC THÂN

V809
V809

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG HỖ TRỢ XỬ LÝ KÝ SINH TRÙNG TRONG TÔM

SELEN
SELEN

HỖN HỢP KHOÁNG, SELEN CHUYÊN DÙNG HỖ TRỢ CONG THÂN -CO CƠ - ĐỤC THÂN

E350 (CNM)
E350 (CNM)

 CHUYÊN XỬ LÝ RUỘT LỎNG, PHÂN ĐỨT KHÚC, PHÂN TRẮNG.

AP 2010
AP 2010

TĂNG CƯỜNG CHỨC NĂNG GAN, BỔ GAN, GIẢI ĐỘC GAN

Dịch Trùn Quế
Dịch Trùn Quế

TĂNG TRỌNG NHANH, KÍCH THÍCH SỰ THÈM ĂN

DE-BEST C35%
DE-BEST C35%

CUNG CẤP VITAMIN C CHỐNG SỐC, GIẢM STRESS, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG CHO TÔM, CÁ

Enzyme Tỏi
Enzyme Tỏi

SẢN PHẨM ENZYME  + TỎI CHUYÊN VỀ ĐƯỜNG RUỘT

TẢO SILIC
TẢO SILIC

GÂY MÀU NƯỚC, GÂY NGUỒN TẢO CÓ LỢI

KD 900
KD 900

 SIÊU KHOÁNG ĐEN ĐẶC BIỆT

US BIOZYME (QC)
US BIOZYME (QC)

SẢN PHẨM XỬ LÝ SẠCH ĐÁY AO, HỖ TRỢ TẠO THỨC ĂN TỰ NHIÊN, GIÚP TẢO PHÁT TRIỂN

RUBI (QC)
RUBI (QC)

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG GÂY MÀU NƯỚC, TẠO MÀU NƯỚC ĐẸP

ALUMAX
ALUMAX

LẮNG TỤ CHẤT LƠ LỬNG, TẠO MÀU NƯỚC ĐẸP

KIT ZOO
KIT ZOO

5 trong 1 Chuyên xử lý:NẤM ĐỒNG TIỀN, NẤM CHÂN CHÓ, HAI MẢNH VỎ (HẾN, CHEM CHÉP, HÀU CHỈ),XỬ LÝ RONG, RÊU, NHỚT BẠT, XỬ LÝ TẢO XANH, TẢO ĐỘC, KÝ SINH TRÙNG TRONG AO

KC-KON 03
KC-KON 03

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG DIỆT CÁC LOẠI VI KHUẨN TRONG AO NUÔI

VIKON 03(N- QC)
VIKON 03(N- QC)

DIỆT VI KHUẨN GAN TỤY - PHÂN TRẮNG - VI BÀO TỬ TRÙNG - KÝ SINH TRÙNG VÀ BÀO TỬ CỦA CHÚNG.

 HTV MEN 3000
HTV MEN 3000

CHẾ PHẨM VI SINH VẬT CHUYÊN CUNG CẤP MEN TIÊU HÓA ĐƯỜNG RUỘT

HTV-BZT 3IN1
HTV-BZT 3IN1

SẢN PHẨM VI SINH CHUYÊN DÙNG XỬ LÝ NƯỚC –CHUYỂN MÀU NƯỚC –SẠCH ĐÁY AO

HTV-BZT
HTV-BZT

SẢN PHẨM VI SINH CHUYÊN XỬ LÝ SẠCH ĐÁY AO NUÔI

HTV-G 9000
HTV-G 9000

BỔ GAN - TĂNG CƯỜNG CHỨC NĂNG GAN

EM GỐC TRẮNG
EM GỐC TRẮNG

SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT:

VI SINH GỐC TRẮNG LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG – XỬ LÝ KHÍ ĐỘC

OXY 99
OXY 99

CUNG CẤP OXY  CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU

SUPER GROW
SUPER GROW

TĂNG TRỌNG, KẾT DÍNH THỨC ĂN

AS BIO 2020
AS BIO 2020

TẠO SẮC TỐ - TĂNG GIÁ TRỊ TÔM THƯƠNG PHẨM

Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng
facebook
email