0975.15.15.15 Hotline
nammyhcm2010@gmail.com Email liên hệ
» » Line NONAN - Tôm

Line NONAN - Tôm

N10 PRO
N10 PRO

Sản phẩm vi sinh chuyên dùng làm sạch nhớt bạt

Glucan B12
Glucan B12

TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG - TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH

CPS 800
CPS 800

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CHO CONG THÂN-CO CƠ-ĐỤC THÂN TRÊN TÔM

BS 307
BS 307

Chuyên gia cắt tảo xanh

VITAMIN TỔNG HỢP
VITAMIN TỔNG HỢP

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG HỖ TRỢ TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG – TĂNG TRỌNG - PHỤC HỒI SỨC KHỎE CHO TÔM CÁ

ECO BAC I
ECO BAC I

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG LÀM SẠCH ĐÁY AO - ỔN ĐỊNH MÀU NƯỚC

BK BAC
BK BAC

SẢN PHẨM VI SINH CHUYÊN CHUYỂN ĐỔI MÀU NƯỚC – SẠCH ĐÁY AO

NO2 PRO
NO2 PRO

SẢN PHẨM VI SINH CHUYÊN CHUYỂN ĐỔI MÀU NƯỚC, XỬ LÝ NO2 SAU 24H

QM 509
QM 509

XỬ LÝ KÝ SINH TRÙNG TRONG TÔM

MILK LAC
MILK LAC

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG HỖ TRỢ CONG THÂN-CO CƠ-ĐỤC THÂN-TRẮNG LƯNG

N172
N172

SẢN PHẦM 2 TRONG 1 HỖ TRỢ XỬ LÝ TEO GAN, TRỐNG RUỘT

SELEN
SELEN

HỖN HỢP KHOÁNG, SELEN CHUYÊN DÙNG HỖ TRỢ CONG THÂN -CO CƠ - ĐỤC THÂN

CANCIPHOS
CANCIPHOS

KHOÁNG CHẤT CAO CẤP, GIÚP TÔM LỘT VỎ ĐỒNG ĐỀU, CỨNG VỎ NHANH

BIO BACILLUS F1
BIO BACILLUS F1

SẢN PHẨM CHUYÊN CUNG CẤP MEN TIÊU HÓA ĐƯỜNG RUỘT 2 TRONG 1

LIVER 500
LIVER 500

TĂNG CƯỜNG CHỨC NĂNG GAN, BỔ GAN, GIẢI ĐỘC GAN

NUTRIMAX
NUTRIMAX

SẢN PHẨM TĂNG CƯỜNG CHỨC NĂNG GAN, GIẢI ĐỘC GAN

HP 99
HP 99

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG HẠ PHÈN

KALI 68
KALI 68

CUNG CẤP KHOÁNG KALI ĐẶC BIỆT - CẢI THIỆN HIỆN TƯỢNG CONG THÂN, CO CƠ, ĐỤC CƠ

MIRAL N80
MIRAL N80

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CHO CONG THÂN-CO CƠ-ĐỤC THÂN-TRẮNG LƯNG

YUCCA US
YUCCA US

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG HẤP THU KHÍ ĐỘC – CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU

VENZA
VENZA

GIẢI ĐÔC, KHỬ  ĐỘC TỐ, KIM LOẠI NẶNG, GIẢM ĐỘ NHỚT VÁNG BỌT, DỄ LỘT XÁC

UPAK BKC
UPAK BKC

Diệt khuẩn môi trường ao nuôi, quản lý tảo, cắt tảo

PAK DINE 99
PAK DINE 99

Tiêu diệt ngay lập tức các loại  virus, vi khuẩn, ngăn ngừa bệnh đốm trắng, đầu vàng.

K-680
K-680

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CHO CONG THÂN-CO CƠ-ĐỤC THÂN

EM GỐC
EM GỐC

VI SINH GỐC LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG – XỬ LÝ KHÍ ĐỘC

KILL AGA
KILL AGA

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CẮT TẢO LAM, TẢO ĐỘC, RONG NHỚT, RONG ĐUÔI CHỒN

KH 150
KH 150

SẢN PHẨM TĂNG KIỀM HỖ TRỢ TÔM DỄ LỘT XÁC, CỨNG VỎ NHANH.

SUPER RODO
SUPER RODO

PHÂN HỦY CHẤT HỮU CƠ, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, GIẢM KHÍ ĐỘC H2S, NO2

Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng
facebook
email