0975.15.15.15 Hotline
nammyhcm2010@gmail.com Email liên hệ
» » » Nhóm Khoáng Và Cấp Cứu Đặc Trị

Nhóm Khoáng Và Cấp Cứu Đặc Trị

MINO MIX - N95
MINO MIX - N95

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CHO CONG THÂN-CO CƠ-ĐỤC THÂN

PREMIX 100
PREMIX 100

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG KÍCH THÍCH TÔM DỄ LỘT XÁC, CỨNG VỎ NHANH

KHOÁNG MẶN
KHOÁNG MẶN

KHOÁNG ĐA LƯỢNG, VI LƯỢNG DÙNG CHO AO NUÔI TÔM THẺ - TÔM SÚ CÓ ĐỘ MẶN THẤP

KALI PREMIX
KALI PREMIX

SIÊU KHOÁNG KALI – KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG CONG THÂN, CO CƠ, ĐỤC CƠ

ALUMAX ( Hạ phèn)
ALUMAX ( Hạ phèn)

HẠ PHÈN NGAY LẬP TỨC, KHỬ KIM LOẠI NẶNG

MIX 79
MIX 79

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CHO CONG THÂN-CO CƠ-ĐỤC THÂN

ViO YuA
ViO YuA

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG HẤP THU KHÍ ĐỘC

Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng
facebook
email