0913 078 556 Hotline
nammyhcm2010@gmail.com Email liên hệ
» » » Nhóm Sản Phẩm NET

Nhóm Sản Phẩm NET

PAK DINE 99
PAK DINE 99

TIÊU DIỆT NGAY LẬP TỨC CÁC LOẠI VIRUS, VI KHUẨN, NGĂN NGỪA BỆNH ĐỐM TRẮNG, ĐẦU VÀNG

EDTA 100
EDTA 100

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG GIẢI ĐỘC NƯỚC, KHỬ KIM LOẠI NẶNG, DỄ LỘT XÁC

CLEAN 99
CLEAN 99

TIÊU DIỆT TẤT CẢ CÁC LOẠI VI KHUẨN GÂY BỆNH: TEO GAN,  PHÂN TRẮNG,  TRỐNG RUỘT,  VI BÀO TỬ TRÙNG.

EM GỐC
EM GỐC

VI SINH GỐC HỖ TRỢ ĐƯỜNG RUỘT TÔM - LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG – XỬ LÝ KHÍ ĐỘC

KH 150
KH 150

SẢN PHẨM TĂNG KIỀM, HỖ TRỢ TÔM DỄ LỘT XÁC, CỨNG VỎ NHANH.

PRO YUCCA + C
PRO YUCCA + C

 KHỬ ĐỘC TỐ, KHÍ ĐỘC, TĂNG KHẢ NĂNG ĐẠT ĐẦU CON

 YUA ZEO 99 (Bột/Hạt)
YUA ZEO 99 (Bột/Hạt)

HẤP THU KHÍ ĐỘC, CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU, XỬ LÝ SẠCH ĐÁY

VINA C TẠT
VINA C TẠT

CHUYÊN DÙNG CHỐNG SỐC – GIẢM STRESS

Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng
facebook
email