0975.15.15.15 Hotline
nammyhcm2010@gmail.com Email liên hệ
» » » Nhóm Diệt Khuẩn Và Xử Lý Môi Trường

Nhóm Diệt Khuẩn Và Xử Lý Môi Trường

KIT ZOO
KIT ZOO

5 trong 1 Chuyên xử lý:NẤM ĐỒNG TIỀN, NẤM CHÂN CHÓ, HAI MẢNH VỎ (HẾN, CHEM CHÉP, HÀU CHỈ),XỬ LÝ RONG, RÊU, NHỚT BẠT, XỬ LÝ TẢO XANH, TẢO ĐỘC, KÝ SINH TRÙNG TRONG AO

BROM – 99
BROM – 99

TIÊU DIỆT TẤT CẢ CÁC LOẠI VI KHUẨN GÂY BỆNH: TEO GAN,  PHÂN TRẮNG,  TRỐNG RUỘT,  VI BÀO TỬ TRÙNG.

VIKON O3
VIKON O3

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG DIỆT CÁC LOẠI VI KHUẨN TRONG AO NUÔI

LAU RY
LAU RY

GIẢI ĐÔC, KHỬ  ĐỘC TỐ, KIM LOẠI NẶNG, GIẢM ĐỘ NHỚT VÁNG BỌT

EDTA 100
EDTA 100

GIẢI ĐỘC NƯỚC, KHỬ KIM LOẠI NẶNG, GIÚP DỄ LỘT XÁC

MKC 9000
MKC 9000

LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC, SẠCH THÂN TÔM, MANG TÔM, TRỊ ĐÓNG RONG, ĐÓNG NHỚT, ĐEN MANG TRÊN TÔM.

UPAK BKC
UPAK BKC

DIỆT KHUẨN MÔI TRƯỜNG AO NUÔI, QUẢN LÝ TẢO, CẮT TẢO.

IODINE E9000
IODINE E9000

Tiêu diệt ngay lập tức các loại virus,, vi khuẩn, ngăn ngừa bệnh đốm trắng, đầu vàng

Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng
facebook
email