0975.15.15.15 Hotline
info@thuocthuysannammy.vn Email liên hệ
» » » Nhóm diệt khuẩn & xử lý môi trường

Nhóm diệt khuẩn & xử lý môi trường

KILL AGA
KILL AGA

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CẮT TẢO LAM, TẢO ĐỘC, RONG NHỚT, RONG ĐUÔI CHỒN

SUPER RODO
SUPER RODO
  • PHÂN HỦY CHẤT HỮU CƠ, CẢI THIÊN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, GIẢM KHÍ ĐÔC H2S, NO2
MKC 9000
MKC 9000

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong ao nuôi. Giảm đóng rong, đóng nhớt trên tôm.

UPAK BKC
UPAK BKC

DIỆT VI KHUẨN, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT, NẤM TRONG AO NUÔI. CẮT TẢO

PAKDINE 99 (Nonan)
PAKDINE 99 (Nonan)

DIỆT KHUẨN, NẤM MỐC, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT TRONG AO NUÔI

N 10 (Nonan)
N 10 (Nonan)

SẢN PHẨM VI SINH CHUYÊN DÙNG LÀM SẠCH NHỚT BẠT

EM GỐC
EM GỐC

LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG , PHÂN HỦY KHÍ ĐỘC H2S, NO2, NO3

 

SUPER RODO
SUPER RODO

PHÂN HỦY CHẤT HỮU CƠ, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, GIẢM KHÍ ĐỘC H2S, NO2

TẢO SILLIS - NEW
TẢO SILLIS - NEW

GÂY MÀU NƯỚC GÂY NGUỒN TẢO CÓ LỢI

LAURY NEW
LAURY NEW

GIẢI ĐỘC, KHỬ  ĐỘC TỐ, KIM LOẠI NẶNG, GIẢM ĐỘ NHỚT VÁNG BỌT.

IODINE E9000
IODINE E9000

DIỆT KHUẨN, NẤM MỐC, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT TRONG AO NUÔI

ALUMAX
ALUMAX

LẮNG TỤ CHẤT LƠ LỬNG TẠO MÀU NƯỚC ĐẸP

MINOMIX - N95
MINOMIX - N95

TẠO TRÙN CHỈ - ỐC GẠO VÀ THỨC ĂN TỰ NHIÊN ĐẶC TRỊ CONG THÂN - CO CƠ - ĐỤC THÂN

EDTA 100
EDTA 100

GIẢI ĐỘC NƯỚC, KHỬ KIM LOẠI  NẶNG,  GIẢM SỐC CHO TÔM KHI  SỬ DỤNG KIM LOẠI NẶNG

UPAK BKC 80
UPAK BKC 80

SÁT TRÙNG NGUỒN NƯỚC

BROM - 99
BROM - 99

TIÊU DIỆT TẤT CẢ CÁC LOẠI VI KHUẨN GÂY BỆNH: TEO GAN,  PHÂN TRẮNG,  TRỐNG RUỘT, VI BÀO TỬ TRÙNG.

VIKON - 03
VIKON - 03

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG DIỆT CÁC LOẠI VI KHUẨN TRONG AO NUÔI

Mới
EDTA 100
EDTA 100

HẠ PHÈN - GIẢI ĐỘC NƯỚC

Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng