0975.15.15.15 Hotline
nammyhcm2010@gmail.com Email liên hệ
» » » Nhóm Diệt Khuẩn Và Xử Lý Môi Trường

Nhóm Diệt Khuẩn Và Xử Lý Môi Trường

ANTI SHOCK
ANTI SHOCK

CHỐNG SỐC KHI THỜI TIẾT VÀ MÔI TRƯỜNG THAY ĐỔI, CHỐNG SỐC KHI THẢ TÔM, TĂNG TRƯỞNG TỐT TĂNG TỈ LỆ SỐNG, CHỐNG XAY XÁT, CHỐNG NHIỄM TRÙNG, TĂNG TRƯỞNG TỐT, TĂNG TỈ LỆ SỐNG

ALUMAX
ALUMAX

LẮNG TỤ CHẤT LƠ LỬNG, TẠO MÀU NƯỚC ĐẸP

KIT ZOO
KIT ZOO

5 trong 1 Chuyên xử lý:NẤM ĐỒNG TIỀN, NẤM CHÂN CHÓ, HAI MẢNH VỎ (HẾN, CHEM CHÉP, HÀU CHỈ),XỬ LÝ RONG, RÊU, NHỚT BẠT, XỬ LÝ TẢO XANH, TẢO ĐỘC, KÝ SINH TRÙNG TRONG AO

BROM – 99
BROM – 99

TIÊU DIỆT TẤT CẢ CÁC LOẠI VI KHUẨN GÂY BỆNH: TEO GAN,  PHÂN TRẮNG,  TRỐNG RUỘT,  VI BÀO TỬ TRÙNG.

VIKON O3
VIKON O3

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG DIỆT CÁC LOẠI VI KHUẨN TRONG AO NUÔI

LAURY
LAURY

GIẢI ĐỘC, KHỬ ĐỘC TỐ, KIM LOẠI NẶNG, GIẢM ĐỘNHỚT VÁNG BỌT

EDTA 100
EDTA 100

GIẢI ĐỘC NƯỚC, KHỬ KIM LOẠI NẶNG, GIÚP DỄ LỘT XÁC

MKC 9000
MKC 9000

CHUYÊN DÙNG DIỆT KHUẨN, ĐỐM ĐEN, ĐÓNG RONG ĐÓNG NHỚT, ĐEN MANG, MÒN ĐUÔI, CỤT RÂU.

UPAK BKC
UPAK BKC

DIỆT KHUẨN MÔI TRƯỜNG AO NUÔI, QUẢN LÝ TẢO, CẮT TẢO.

IODINE E9000
IODINE E9000

TIÊU DIỆT CÁC LOÀI VI KHUẨN, NẤM, KÝ SINH TRÙNG VÀ BÀO TỬ CỦA CHÚNG.      

Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng
facebook
email