0975.15.15.15 Hotline
nammyhcm2010@gmail.com Email liên hệ
» » » Nhóm Diệt Khuẩn Và Xử Lý Môi Trường

Nhóm Diệt Khuẩn Và Xử Lý Môi Trường

ALUMAX
ALUMAX

LẮNG TỤ CHẤT LƠ LỬNG, TẠO MÀU NƯỚC ĐẸP

KIT ZOO
KIT ZOO

5 trong 1 Chuyên xử lý:NẤM ĐỒNG TIỀN, NẤM CHÂN CHÓ, HAI MẢNH VỎ (HẾN, CHEM CHÉP, HÀU CHỈ),XỬ LÝ RONG, RÊU, NHỚT BẠT, XỬ LÝ TẢO XANH, TẢO ĐỘC, KÝ SINH TRÙNG TRONG AO

KC-KON 03
KC-KON 03

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG DIỆT CÁC LOẠI VI KHUẨN TRONG AO NUÔI

VIKON 03(N- QC)
VIKON 03(N- QC)

DIỆT VI KHUẨN GAN TỤY - PHÂN TRẮNG - VI BÀO TỬ TRÙNG - KÝ SINH TRÙNG VÀ BÀO TỬ CỦA CHÚNG.

LAURY
LAURY

GIẢI ĐỘC, KHỬ ĐỘC TỐ, KIM LOẠI NẶNG, GIẢM ĐỘNHỚT VÁNG BỌT

MKC 9000
MKC 9000

CHUYÊN DÙNG DIỆT KHUẨN, ĐỐM ĐEN, ĐÓNG RONG ĐÓNG NHỚT, ĐEN MANG, MÒN ĐUÔI, CỤT RÂU.

UPAK BKC
UPAK BKC

DIỆT KHUẨN MÔI TRƯỜNG AO NUÔI, QUẢN LÝ TẢO, CẮT TẢO.

Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng
facebook
email