0975.15.15.15 Hotline
nammyhcm2010@gmail.com Email liên hệ
» » » Nhóm Sản Phẩm Cao Cấp

Nhóm Sản Phẩm Cao Cấp

BUTAMIN A
BUTAMIN A

TĂNG TRỌNG - CHỐNG CÒI

BK BAC
BK BAC

SẢN PHẨM VI SINH CHUYÊN CHUYỂN ĐỔI MÀU NƯỚC – SẠCH ĐÁY AO

G172
G172

SẢN PHẦM 2 TRONG 1 HỖ TRỢ XỬ LÝ TEO GAN, TRỐNG RUỘT

YUCCA US
YUCCA US

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG HẤP THU KHÍ ĐỘC – CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU

VITAMIN TỔNG HỢP
VITAMIN TỔNG HỢP

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG HỖ TRỢ TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG – TĂNG TRỌNG - PHỤC HỒI SỨC KHỎE CHO TÔM CÁ

PRO SIZE 20
PRO SIZE 20

CHUYÊN DÙNG HỖ TRỢ TÔM PHÁT TRIỂN ĐỒNG ĐỀU, TĂNG TRƯỞNG NHANH

E350
E350

CHUYÊN XỬ LÝ RUỘT LỎNG, PHÂN ĐỨT KHÚC, PHÂN TRẮNG.

V805+
V805+

SẢN PHẨM CHUYÊN XỬ LÝ TEO GAN – HOẠI TỬ GAN

V808
V808

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG HỖ TRỢ XỬ LÝ VỀ TEO GAN VÀ TRỐNG RUỘT

V802
V802

Men vi sinh đường ruột đặc hiệu

V804
V804

TĂNG TRỌNG –CHỐNG CÒI

ECO BAC I
ECO BAC I

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG LÀM SẠCH ĐÁY AO - ỔN ĐỊNH MÀU NƯỚC

G-2020 4IN1
G-2020 4IN1

Chuyên xử lý đáy, xử lý nước, xử lý NO2, chuyển màu nươc sau  48h

Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng
facebook
email