0975.15.15.15 Hotline
nammyhcm2010@gmail.com Email liên hệ
» » » Nhóm Sản Phẩm Khác

Nhóm Sản Phẩm Khác

EM GỐC TRẮNG
EM GỐC TRẮNG

VI SINH GỐC TRẮNG LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG – XỬ LÝ KHÍ ĐỘC

OXY 99
OXY 99

CUNG CẤP OXY  CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU

AS BIO 2020
AS BIO 2020

TẠO SẮC TỐ - TĂNG GIÁ TRỊ TÔM THƯƠNG PHẨM

EM GỐC
EM GỐC

VI SINH GỐC LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG – XỬ LÝ KHÍ ĐỘC

KILLAGA
KILLAGA

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CẮT TẢO LAM, TẢO ĐỘC, RONG NHỚT, RONG ĐUÔI CHỒN

KH 150
KH 150

SẢN PHẨM TĂNG KIỀM HỖ TRỢ TÔM DỄ LỘT XÁC, CỨNG VỎ NHANH.

SUPER RODO
SUPER RODO

PHÂN HỦY CHẤT HỮU CƠ, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, GIẢM KHÍ ĐỘC H2S, NO2

PRO YUCCA + C
PRO YUCCA + C

 KHỬ ĐỘC TỐ, KHÍ ĐỘC, TĂNG KHẢ NĂNG ĐẠT ĐẦU CON

YUA ZEO 99 (Bột/Hạt)
YUA ZEO 99 (Bột/Hạt)

HẤP THU KHÍ ĐỘC, CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU, XỬ LÝ SẠCH ĐÁY

VINA C TẠT
VINA C TẠT

CHUYÊN DÙNG CHỐNG SỐC – GIẢM STRESS

Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng
facebook
email