0975.15.15.15 Hotline
nammyhcm2010@gmail.com Email liên hệ
» » » Nhóm Sản Phẩm Khác

Nhóm Sản Phẩm Khác

EM GỐC TRẮNG
EM GỐC TRẮNG

SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT:

VI SINH GỐC TRẮNG LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG – XỬ LÝ KHÍ ĐỘC

OXY 99
OXY 99

CUNG CẤP OXY  CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU

SUPER GROW
SUPER GROW

TĂNG TRỌNG, KẾT DÍNH THỨC ĂN

AS BIO 2020
AS BIO 2020

TẠO SẮC TỐ - TĂNG GIÁ TRỊ TÔM THƯƠNG PHẨM

BROM 99
BROM 99

TIÊU DIỆT TẤT CẢ CÁC LOẠI VI KHUẨN GÂY BỆNH: TEO GAN,  PHÂN TRẮNG,  TRỐNG RUỘT,  VI BÀO TỬ TRÙNG.

EM GỐC
EM GỐC

VI SINH GỐC HỖ TRỢ ĐƯỜNG RUỘT TÔM - LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG – XỬ LÝ KHÍ ĐỘC

KILLAGA
KILLAGA

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CẮT TẢO LAM, TẢO ĐỘC, RONG NHỚT, RONG ĐUÔI CHỒN

KH 150
KH 150

SẢN PHẨM TĂNG KIỀM HỖ TRỢ TÔM DỄ LỘT XÁC, CỨNG VỎ NHANH.

SUPER RODO
SUPER RODO

PHÂN HỦY CHẤT HỮU CƠ, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, GIẢM KHÍ ĐỘC H2S, NO2

PRO YUCCA + C
PRO YUCCA + C

 KHỬ ĐỘC TỐ, KHÍ ĐỘC, TĂNG KHẢ NĂNG ĐẠT ĐẦU CON

YUA ZEO 99 (Bột/Hạt)
YUA ZEO 99 (Bột/Hạt)

HẤP THU KHÍ ĐỘC, CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU, XỬ LÝ SẠCH ĐÁY

VINA C TẠT
VINA C TẠT

CHUYÊN DÙNG CHỐNG SỐC – GIẢM STRESS

EDTA 100
EDTA 100

GIẢI ĐỘC NƯỚC, KHỬ KIM LOẠI NẶNG, GIÚP DỄ LỘT XÁC

IODINE E9000
IODINE E9000

TIÊU DIỆT CÁC LOÀI VI KHUẨN, NẤM, KÝ SINH TRÙNG VÀ BÀO TỬ CỦA CHÚNG.      

Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng
facebook
email