0975.15.15.15 Hotline
info@thuocthuysannammy.vn Email liên hệ
» » » Nhóm sản phẩm đặc biệt

Nhóm sản phẩm đặc biệt

S10
S10

SẢN PHẨM VI SINH CHUYÊN DÙNG LÀM SẠCH NHỚT BẠT

ANTI VIRUS
ANTI VIRUS

TIÊU DIỆT TEO GAN CHẶN ĐỨNG PHÂN TRẮNG

US - 300
US - 300

XỬ LÝ ĐÁY - XỬ LÝ NƯỚC

K171
K171

SIÊU KHOÁNG SỮA DÙNG CHO TÔM THẺ NUÔI MẬT ĐỘ CAO CHẶN ĐỨNG CONG THÂN, CO CƠ, TRẮNG LƯNG

G172
G172

SẢN PHẨM MỚI NHẤT DÙNG ĐỂ XỬ LÝ TEO GAN, TRỐNG RUỘT, VI BÀO TỬ  TRÙNG TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH NUÔI

G171
G171

CHỐNG TEO GAN, TRỐNG RUỘT

O2
O2

CHUYÊN GIA  XỬ LÝ NO2

ENVI - BAC
ENVI - BAC

CHUYÊN GIA XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG  AO NUÔI KHỬ NH3, NO2, H2S , ỨC CHẾ MẦM BỆNH

YUCCA VS 90
YUCCA VS 90

HẤP THU KHÍ ĐỘC CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU

VITAMIN TỔNG HỢP
VITAMIN TỔNG HỢP

CUNG CẤP VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT THIẾT YẾU

E350
E350

GIẢI QUYẾT 100% PHÂN TRẮNG

V805 +
V805 +

SẢN PHẨM CHUYÊN XỬ LÝ TEO GAN – HOẠI TỬ GAN

V 808
V 808

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG HỖ TRỢ XỬ LÝ VỀ TEO GAN VÀ TRỐNG RUỘT

V 804
V 804

SIÊU TĂNG TRỌNG SAU 24H SIÊU CHỐNG CÒI

C301 NEW
C301 NEW

GIẢI PHÁP SỐ 1 VỀ PHÂN TRẮNG – PHÂN LỎNG ĐỨT KHÚC

V 802
V 802

NGUYÊN LIỆU VI SINH ĐƯỜNG RUỘT ĐẬM ĐẶC

V801 NEW
V801 NEW

TĂNG TRỌNG GIAI ĐOẠN CUỐI

AQUABAC
AQUABAC

VI SINH NGUYÊN LIỆU CAO CẤP XỬ LÝ AO NUÔI

Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng