THƯ VIỆN ẢNH
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ 1 :  

 
Hỗ trợ 2 :  

 

Tên sản phẩm: Vi Sinh Cắt Tảo Đỏ

Trong 1kg:

- Bacillus subtilis sp

2x10^9 CFU

- Chất mang vừa đủ

1000g

 

- Chuyên gia cắt các loại tảo đỏ, tảo lam, tảo sợi.

- Tẩy sạch đáy ao ổn định pH, ổn định màu nước.

- Kích thích sự phát triển của vi sinh, động vật phù du tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm.