THƯ VIỆN ẢNH
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ 1 :  

 
Hỗ trợ 2 :  

 

Tên sản phẩm: Vi Sinh Xử Lý Nước

Trong 1kg có chứa:

- Bacillus subtilis

10^11 CFU

- Lactobacter acidophilus

10^11 CFU

- Nitrobacter

10^10 CFU

- Nitrosomonas sp

10^10 CFU

- Chất mang vừa đủ

1kg

 

 

- Dòng Nitrobacter sp và Nitrosomonas sp đậm đặc sẽ ức chế sự phát triển của tảo độc từ đó lập tức cắt các loại tảo đỏ, tảo xanh, tảo sợi...

- Giảm Nitrit, nitrát, giảm mùi hôi và khí độc, kiểm soát hiệu quả sự kết váng trên bề mặt và bùn đáy ao, tạo nên môi trường nuôi ổn định, ổ định pH, ổ định chất lượng nước.

- Xử lý nước ao nuôi giúp cho tôm có được một môi trường sống sạch sẽ, không có các tác nhân gây bệnh.

- Chặn đứng tức thời sự phát triển của tảo. Tăng tỷ lệ sống của tôm nuôi, giúp tôm phát triển tốt.