THƯ VIỆN ẢNH
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ 1 :  

 
Hỗ trợ 2 :  

 

TẢO SILLIS SP - New

GÂY MÀU NƯỚC - GÂY NGUỒN TẢO CÓ LỢI

Trong 1kg sản phẩm có:
- Kalisium diacidphosphae.…...450mg

- Zinc diacidphosphate.…….....100mg

- Magiesium diacidphosphae.....200mg    
- P2O5..……….....……………80mg

- Copper diacidphosphate.…....160mg

- Potassium dicarbonate.……....60mg

- Manganese diacidphosphate....200mg     
- Potassium diacidphosphate......50mg

 

Được tổng hợp từ tảo lục, tảo khuê rất cần thiết cho hệ tảo và vi sinh vật có lợi phát triển nhằm:
- Gây màu nước nhanh chóng, tạo màu nước đẹp.
- Tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá.
- Duy trì màu nước trong suốt quá trình nuôi.
- Ức chế vi sinh vật có hại phát triển. Ổn định môi trường ao nuôi, ổn định pH.

- Gây màu nước ban đầu: sử dụng 1kg/3.000 - 5.000m3 nước + 454g BZT xử lý nước, sử dụng lúc
10 giờ sáng.
- Ổn định màu nước, hệ tảo, pH: sử dụng 1kg/5.000 – 7.000m3 nước + 454g BZT xử lý nước.

- Đậy kín sản phẩm, để nơi khô ráo thoáng mát.
- Tránh xa tầm tay trẻ em, không tiếp xúc trực tiếp.