0975.15.15.15 Hotline
nammyhcm2010@gmail.com Email liên hệ
» » 6 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng thủy sản đạt gần 3,83 triệu tấn

6 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng thủy sản đạt gần 3,83 triệu tấn

Tăng trưởng so với cùng kỳ 2019.

Theo Bộ NN&PTNT, trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng thủy sản cả nước đạt gần 3,83 triệu tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản đạt 1,89 triệu tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước; nuôi trồng thủy sản đạt 1,94 triệu tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Từ nay đến cuối năm 2020, Bộ NN&PTNT thực hiện tái cơ cấu ngành thủy sản gắn với tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, cung cấp nguyên liệu đầu vào đến nuôi trồng, khai thác, chế biến, bảo quản, tiêu thụ thủy sản nhằm giảm chi phí; nâng cao năng suất, chất lượng thủy sản; nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản Việt Nam; chuyển từ nuôi trồng, khai thác theo phương thức truyền thống sang công nghiệp hóa ngành thủy sản, ứng dụng công nghệ cao; hiện đại hóa tàu, thuyền và trang thiết bị, bảo đảm nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản…

QUỲNH DUNG

Nguồn tin: Hà Nội Mới, 17/06/2020
Ngày cập nhật: 18/6/2020

Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng
facebook
email