0975.15.15.15 Hotline
nammyhcm2010@gmail.com Email liên hệ
» » Quy trình nuôi tôm bằng Vi Sinh

Quy trình nuôi tôm bằng Vi Sinh

Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng bền vững, phòng ngừa dịch bệnh phổ biến trên tôm thẻ chân trắng như teo gan, bệnh phân trắng, hội chứng chết sớm EMS, bệnh vi bào tử trùng EHP...

I. CẢI TẠO AO NUÔI:

- Ao nuôi cần có “Hố Xy Phông” Diện tích chiếm 5-10% diện tích ao nuôi và làm giữa ao, độ sâu 40-60cm và gắn máy bơm để bơm thường xuyên trong quá trình nuôi.

- Bơm nước vào (qua túi lọc) khoảng 20-30cm ngập khắp mặt ao. Sau đó nâng pH >12 (dùng Vôi hoặc Xi Măng hoặc NPK) ngâm 48h sau đó bơm nước vào xử lý theo các bước sau:

+ Sau khi bơm nước và chạy quạt được 2 ngày đến ngày thứ 3 Xử lý Vikon O3 liều dùng 0.5-0.7kg/1.000m 3 nước sử dụng lúc 8h sáng.

+ Tiếp tục đến ngày thứ 4 Xử lý Vikon O3 thêm 1 liều nữa sử dụng 0.5kg/1.000m 3 nước sử dụng lúc 8h sáng.

+ Ngày thứ 6 dùng EDTA 100 với liều 1.5kg/1.000m 3 nước lúc 5h chiều

+ Ngày thứ 7 dùng Super Rodo 5L/1.000m 3 nước lúc 9h sáng. Đồng thời ngâm 250g Super Bac +1kg thức ăn Số 0 + 20L nước ngọt và ngâm 24h rồi đánh xuống ao để cấy vi sinh ban đầu và gây màu nước, sử dụng lúc 9h sáng.

+Ngày thứ 9 dùng 1L Bacter To New/1.000m 3 nước + 20L nước ngọt và ngâm 24h rồi đánh xuống ao để cấy vi sinh ban đầu và gây màu nước, sử dụng lúc 9h sáng. Sau đó thả tôm

II. CHĂM SÓC

BỘ 3 EMS

                       bo 3 phong benh EMS tren tom              bo 3 phong benh EMS tren tom                bo 3 phong benh EMS tren tom          

            Với bộ 3 EMS là quy trình mới nhất hiện nay khống chế:

- Vi khuẩn gây ra hội chứng gan tụy, teo gan, chết sớm (EMS)

- Vi khuẩn gây ra phân trắng, trống đường ruột.

- Vi khuẩn gây ra hiện tượng tôm chậm lớn “Vi bào tử trùng EHP”

- Vi khuẩn gây bệnh mòn đuôi, cụt râu

- Cung cấp đầy đủ Vitamin Khoáng chất cho tôm phát triển

Bộ 3 EMS được sử dụng từ lúc tôm được 3 ngày tuổi. Liều dùng và cách dùng theo hưỡng dẫn trên bao bì sản phẩm.

III. QUẢN LÝ

Quản lý môi trường là nhiệm vụ quan trọng và rất khó trong quá trình nuôi tôm.

BỘ 3 MÔI TRƯỜNG

bo 3 quan ly moi truong ao nuoi tom                bo 3 quan ly moi truong ao nuoi tom              bo 3 quan ly moi truong ao nuoi tom

Với Bộ 3 Môi trường giúp:

- Làm sạch hoàn toàn ao nuôi, ổn định màu nước.

- Xử lý hoàn toàn khí độc : “NO2; H2S, NH3”

- Ức chế Vi khuẩn gây ra hội chứng gan tụy, teo gan, chết sớm (EMS)

- Ức chế Vi khuẩn gây ra phân trắng, trống đường ruột.

- Ức chế Vi khuẩn gây ra hiện tượng tôm chậm lớn “Vi bào tử trùng EHP”

Với “Bộ 3 EMS” và “Bộ 3 Môi Trường” giúp nuôi tôm khống chế hoàn toàn những dịch bệnh thường xảy ra hiện nay như: Teo gan (Hội chứng chết sớm EMS), Phân trắng, Tôm chậm lớn (Vi bào tử trùng EHP). Ao nuôi không có khí độc.

* Lưu ý: Để áp dụng quy trình trên thành công cao yêu cầu “Tôm Giống Chất Lượng – Sạch Bệnh”

Nhắn tin đến Nam Mỹ
Đóng
facebook
email